Privacybeleid

Quirem Medical B.V. is een MedTech bedrijf dat betrokken is bij de productie en productontwikkeling van een nieuwe therapie voor de behandeling van levertumoren, via radioactieve microsferen met holmium. Deze techniek staat bekend als embolisatie. Voor onze diensten gebruiken we persoonlijke gegevens en werken we samen met andere bedrijven en organisaties. Daarom is het van het allergrootste belang dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Quirem Medical B.V. verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens nauwgezet, met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

In dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en waarom wij dat doen. Daarnaast zullen wij u informeren over wat u van ons verwachten, en welke wettelijke rechten u hebt.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Quirem Medical B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Hieronder vindt u een voorbeeld van de persoonsgegevens die wij verwerken. Eerste en achternaam adres, postcode, woonplaats, land van verblijf. Gender BSN-nummer (nationaal persoonlijk identificatienummer) telefoonnummer en soortgelijke informatie die nodig zijn voor de communicatie e-mail adres IP-adres functie financiële informatie (bankrekeningnummer, schulden, facturen) BTW-nummer alle andere persoonsgegevens u geeft ons actief via telefoon of correspondentie.
Quirem Medical B.V. zal de persoonsgegevens die essentieel zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en de dienst alleen verwerken, wettelijke verplichtingen nakomen of vanwege rechtvaardige belangen. Als u, of een derde partij, ons geen bepaalde persoonsgegevens zal verstrekken, kan dit leiden tot het onvermogen om onze diensten uit te voeren en/of de overeenkomst te houden. Als u ons persoonlijke gegevens van een derde partij (partner, kinderen, contact in geval van nood), zullen we ervan uitgaan dat u hen te informeren over de verwerking van hun gegevens door Quirem Medical B.V., en verwijs ze naar dit privacybeleid.

De objectieve en juridische gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Quirem Medical B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van Business Management voor de volgende, niet-limitatieve doeleinden:
Afhandeling van uw betaling; Levering van de gevraagde dienst of producten; Contact met u opnemen via telefoon of e-mail wanneer dat nodig is om onze overeenkomst te vervullen en/of om onze diensten uit te voeren; Reclame en het verstrekken van informatie over onze diensten en het product, evenals veranderingen daarin; Het aanbieden van andere diensten en producten die u kunnen interesseren; Klanttevredenheidsonderzoek; Interne rapportering, statistische analyse, marktdiensten en producten van Quirem Medical B.V., en de dienstverlening en de producten te verbeteren; Wettelijke verplichtingen te vervullen.

Quirem Medical B.V. baseert haar verwerking op de volgende gronden:

  • Uitvoering van de overeenkomst: voor het leveren van onze service en het invoeren van een overeenkomst, verzamelen en gebruiken we de vereiste persoonsgegevens voor het maken van een offerte, creatie en uitvoering van de overeenkomst.
  • Wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens kan worden vereist voor het vervullen van wettelijke verplichtingen.
  • Rechtmatig belang: het verzamelen en gebruiken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk om inhoud te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsbeheer. Bijvoorbeeld commerciële doeleinden zoals het aanbieden van producten of diensten die van belang kunnen zijn voor u, of in het kader van marktonderzoek om onze producten en diensten te verbeteren.

Wij hebben gepoogd om u een uitvoerig overzicht van de persoonlijke gegevens te geven wij, of een derde, proces, dat het doel en de wettelijke gronden vermeldt. We beseffen dat het onmogelijk is volledig en volledig gedetailleerd te zijn. Mede door het feit dat in de toekomst, andere, of onvoorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarin persoonsgegevens moeten worden verwerkt. We willen de aandacht vestigen op de zorg die we zullen blijven nemen in dergelijke gevallen, om zorgvuldig en zorgvuldig in de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Correctheid van gegevens

Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en/of dienst, vertrouwen wij op de juistheid van de gegevens in ons bezit. Als uw gegevens kunnen veranderen, verzoeken wij u vriendelijk om ons daarvan op de hoogte te stellen.

Bewaringstermijn van persoonsgegevens

Quirem Medical B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren om te voldoen aan het doel waarvoor zij zijn verzameld. Uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in overeenstemming met de fiscale retentieperiode van ten minste 7 jaar, tenzij op juridische gronden, andere wetgeving of legitieme belang een langere bewaring periode of uw persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd of vereist.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Quirem Medical B.V. zal uw persoonsgegevens delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, in verband met onze diensten, als gevolg van een rechtmatig belang, en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Wij kunnen in dit kader persoonsgegevens verstrekken aan: (niet-limitatieve lijst) overheidsinstanties, om te voldoen aan de vereiste wettelijke verplichtingen van Quirem Medical B.V. Derden in geval van outsourcing activiteiten. Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Quirem Medical B.V., conform onze veiligheidsnormen en door onze instructie; Derden expertise bureaus en onderzoeksinstellingen, voor procedures in geval van schade, en vereiste rapporten; Advocaten als gevolg van advies of in verband met juridische procedures; Rechtsopvolgers, in geval van overname van (een deel van) Quirem Medical B.v. Indien persoonsgegevens in dit geval worden gedeeld, blijft de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze verklaring.

Verwerking buiten de Europese Unie

Quirem Medical B.V. is een organisatie die haar diensten en Productenwereld wijd levert. Met het oog op dit globale karakter van de diensten die door Quirem Medical B.V. kunnen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar, gebruikt door, opgeslagen of anderszins verwerkt in verschillende landen dan het land waar de gegevens zijn verkregen. Quirem Medical B.V. zal in alle gevallen zorgen voor een passend beschermingsniveau door middel van door de EU verstrekte standaardovereenkomsten of een vergunning.

Direct marketing

Quirem Medical B.V. kan uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere diensten en producten die volgens onze mening voor u interessant kunnen zijn. Wij zullen u altijd de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Als Quirem Medical B.V. benadert u per e-mail voor marketingdoeleinden, wij zullen uw voorafgaande toestemming nodig hebben.

Cookies, of soortgelijke technieken, gebruiken we

Quirem Medical B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie is een klein tekstbestand dat is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De aard van de cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, en gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals het zou moeten, en onthoud bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Bovendien, Cookies stellen ons in staat om onze website te optimaliseren. U het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser. Bovendien u alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw webbrowser.

Uw gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Quirem Medical B.v. U hebt het recht op gegevens portabiliteit, wat betekent dat u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgenomen, in een computerbestand naar u of een andere organisatie te verzenden, zoals door u is opgegeven. Om het even welk verzoek om het bekijken, wijziging, schrapping, gegevensoverdracht, of terugtrekking van toestemming kan aan HR@quirem.com worden geleid. Om ervoor te zorgen dat het verzoek is ingediend door u, vragen wij u om een kopie van uw identificatie te voegen met uw verzoek. Gelieve obscure uw foto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers op de bodem van het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer (Citizen servicenummer) om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek antwoorden. Mocht u klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Quirem Medical B.V. willen we ze graag horen. In dat geval verzoeken wij u ook contact met ons op te nemen. We zullen samen kijken naar een oplossing voor de klacht. U hebt het recht om een klacht in te kunnen bij de privacy Authority, de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Beveiliging van persoonsgegevens

Quirem Medical B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde modificatie te voorkomen. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of aanwijzingen van misbruik vinden, neem dan contact op met Quirem Medical B.V. door middel van telefoon (+ 31 (0) 85 04 04 170) of e-mail (HR@quirem.com)

Contactgegevens

Quirem Medical B.v.
Zutphenseweg 55
7418 AH DEVENTER
Nederland
Tel: + 31 – 85 04 04 170

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigtie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Inschakelen

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies verzamelen dus geen persoonlijke gegevens van de bezoekers.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Dit zijn de functionele cookies. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze cookies worden benoemd als: voorkeuren en statistieken en hoeft u dus niet te accepteren. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt uw opties hier beheren.