QuiremSpheres®

Zichtbare holmium-166 microsferen voor SIRT

ZIE WAT U BEHANDELT, BEHANDEL WAT U ZIET

Microsferen voor de volgende generatie SIRT

QuiremSpheres® bestaat uit Holmium-166 microsferen die op dezelfde manier werken als bestaande Yttrium-90 gebaseerde SIRT producten: de microsferen stralen beta-straling uit die tumorcellen van dichtbij doodt. Bovendien kan QuiremSpheres® worden gevisualiseerd met SPECT en MRI beeldvorming, zelfs in lage concentraties. Dit is uniek en kan niet worden gedaan met de momenteel beschikbare Yttrium-90 gebaseerde microsferen. Beeldvorming maakt nauwkeurige verificatie van de geleverde dosis na de behandeling mogelijk. QuiremSpheres® wordt geleverd met Q-suite, een eigen software tool voor het berekenen van de geabsorbeerde dosis op basis van de SPECT en MRI beelden.

QuiremSpheres® bestaat uit biocompatibel poly-L-melkzuur (PLLA) microsferen met holmium-166. De microsferen hebben een gemiddelde diameter van 30 micrometer (97% tussen 15 tot 60 micrometer). Holmium-166 is een isotoop met een hoog-energetische beta-emissie voor therapeutisch gebruik. De maximumenergie van de bèta deeltjes is 1,85 MeV (50,0%) en 1,77 MeV (48,7%). Het maximale bereik van de uitgestraalde beta deeltjes in weefsel is 8,7 mm met een gemiddelde van 2,5 mm. Bovendien straalt Holmium-166 primaire gamma fotonen (81 KeV) uit. De halfwaardetijd is 26,8 uur, wat betekent dat meer dan 90% van de straling wordt afgegeven binnen de eerste 4 dagen na de implantatie procedure. Op het geplande behandel-tijdstip is de activiteit per microsfeer ongeveer 240-375 Bq. QuiremSpheres® is een permanent implantaat.

QuiremSpheres® is geïndiceerd voor de behandeling van irresectabele levertumoren.

QuiremSpheres® is bedoeld voor implantatie in levertumoren via de leverslagader.

Als ambulante behandeling wordt QuiremSpheres® geïnjecteerd door een microkatheter in de leverslagader en door de stroming van het bloed naar de tumor(en) in de lever gevoerd. Het uiteinde van de microkatheter wordt in de optimale positie gebracht, zoals bepaald tijdens de voorbehandeling. De volledige procedure duurt ongeveer 60 minuten.

Het wordt sterk aanbevolen om de QuiremSpheres® toedieningsbox te gebruiken bij het uitvoeren van de implantatie van de QuiremSpheres® Microsferen.

QuiremSpheres® microsferen zijn gecontra-indiceerd bij patiënten die:

  • eerder externe stralingstherapie voor de lever hebben gekregen;
  • lijden aan ascites of klinisch leverfalen;
  • onvoldoende leverfunctie hebben;
  • significant afwijkende synthetische capaciteit en excretie in hun leverfunctietests vertonen;
  • een longdosis van meer dan 30 Gy in één behandeling ontvangen.
  • bij de voorafgaande beoordeling een angiogram met een abnormale vasculaire anatomie hebben die zou leiden tot een aanzienlijke terugstroom van bloed uit de leverslagader naar de maag, de pancreas en het duodenum;
  • in de twee maanden vóór de behandeling zijn behandeld met capecitabine of die zullen worden behandeld met capecitabine op enig moment na de behandeling met QuiremSpheres®.
  • volledige trombose in de poortader hebben
  • onvoldoende nierfunctie hebben.
  • oncorrigeerbare extrahepatische depositie hebben. Activiteit in het ligamentum falciforme, portale lymfeklieren en galblaas wordt geaccepteerd.

U kunt de instructies voor gebruik downloaden op de Product documentatie pagina.

MICROSFEREN VOOR DE VOLGENDE GENERATIE SIRT

QuiremSpheres® is veilig1 en effectief2voor de behandeling van irresectabele levertumoren

QuiremSpheres® bieden een innovatieve manier van behandeling van onafscheidelijke kankers in de lever door middel van selectieve interne radiotherapie (SIRT). Het is het enige in de handel verkrijgbare SIRT-product op basis van holmium-166. Holmium heeft unieke beeldvormingseigenschappen, waardoor de arts kan behandelen wat hij ziet en ziet wat hij behandelt. 

"We hebben onze eerste QuiremSpheres®-procedure uitgevoerd op een mCRC patiënt. We waren onder de indruk van de tumorrespons die we zagen bij de 45 dagen follow-up op zowel anatomische beeldvorming en FDG-PET. " Klik hier om de volledige casus te bekijken.
Dr. I. Bargellini
Interventieradioloog, Ospedale Cisanello, Pisa

Hoe aan de slag te gaan met QuiremSpheres®
in 6 eenvoudige stappen

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigtie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Inschakelen

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies verzamelen dus geen persoonlijke gegevens van de bezoekers.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Dit zijn de functionele cookies. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze cookies worden benoemd als: voorkeuren en statistieken en hoeft u dus niet te accepteren. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt uw opties hier beheren.

Bent u een gezondheids-professional?

Deze webpagina kan promotionele inhoud bevatten met betrekking tot een of meer producten van Quirem Medical, of sommige procedures met betrekking tot het gebruik of de implantatie van dergelijke producten. Deze webpagina is uitsluitend bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg en is in geen geval gericht op het grote publiek.